Responsive menu
Vochtbestrijding in en rond Vlaanderen
De expert in opstijgend vocht

Behandeling van vochtige keldermuren

Vochtige keldermuren: hoe kunnen wij ze behandelen?

 

Als u niet de technische of financiële mogelijkheid hebt om een sleuf te graven rond het gebouw om een afdichting en drainage systeem aan te brengen dan zal de behandeling langs de binnenkant uitgevoerd moeten worden. Deze bestaat uit het bekleden van de wanden door het aanbrengen van een laag hydrofuge cement na een zorgvuldig voorbereiding van het substraat. Dit is onder andere “bekuiping” genoemd. Om te vermeiden dat het vocht in de muren zich verspreidt naar de muren van de gelijksvloer of naar andere aangebouwde binnenmuren, is het meestal ook nodig dat men injectiebarrières uitvoeren van harsen in het metselwerk om zo een waterdichte barrière te vormen.

De kelder via een interne interventie afdichten?

We gaan eerst grondig het vochtgehalte van de wanden en de druk van het water (ook bekend als hydrostatische druk) analyseren. We gaan ook het zoutgehalte in de wanden meten. Tijdens de behandeling worden de wanden volledig gestript, bijgewerkt en bedekt met een aanhechtingslaag en een anti-zoutbehandeling. De bekuiping zelf bestaat uit het gebruik van een onze waterdichte cement Drocem E in een dikte van 1-2 cm.

Is deze behandeling geschikt als u last heeft van waterinfiltraties?

Nee. Als het water zichtbaar sijpelt door de muren van uw kelder, is het niet aan te raden om het water te proberen te onthouden met een waterdicht cement. Bij het ophopen in de wanden, zal het water teveel hydrostatische druk brengen en zal uiteindelijk zijn weg vinden door het behandelde gebied of elders. In het geval van een waterinfiltratie zullen wij gebruik maken van een andere techniek.

Hoe kunnen we waterinfiltratie verschijnsel oplossen?

Onze oplossing is het aanbrengen van een draineerbekuiping. Het principe is dat we het water gaan laten doorgaan en kanaliseren naar een riolering.

Deze techniek omvat verschillende fasen:

  • Het aanbrengen van een specifiek membraan dat het water gaat achter laten stromen.
  • Het aanbrengen van een waterdicht cement laag op dit membraan.
  • Het opvangen van het water door een gemetselde goot onderaan de muren.
  • Het kanaliseren van het water in een zinkput.
  • Het verwijderen van het water door het middel van een afvoerpomp naar de riolering.

Deze draineerbekuiping houdt de muren en de vloer volledig droog, zelfs in geval van hoge waterinfiltraties.

Terug naar de lijst