Vocht in kelders

Vochtige kelders komen vaak voor in onze streek, waar de bodem vaak vochtig of zelfs heel nat is. Ze krijgen te maken met verwering veroorzaakt door vocht en infiltratie van water. De mortelvoegen breken af. Pleister/cementlagen brokkelen af. Er verschijnt schimmel en een waas van zoutkristallen en er hangt een doordringende schimmelgeur. Zo’n situatie is ongezond voor de bewoners, maar ook voor het gebouw dat verder blijft verweren.

Hieronder leggen we duidelijk uit wat het fenomeen inhoudt en hoe u het moet aanpakken. Hebt u echter niet genoeg tijd, neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Humidité Ascensionnelle ou Mérule - Dromursec - Humidité des caves

Het probleem van vocht in kelders

Waarom verschijnt dat vocht ?

Normaal zijn ondergrondse muren aan de buitenzijde voorzien van een waterdichte barrière om te voorkomen dat er water binnendringt. Heel vaak werkt die bescherming na verloop van tijd niet meer of in gebouwen die begin vorige eeuw gebouwd werden, ontbreekt ze zelfs helemaal.

Welke problemen brengt dit met zich mee?

Het vocht en de schimmel zijn schadelijk voor de gezondheid van de bewoners. Die ongezonde omgeving kan leiden tot allergieën of luchtwegeninfecties. De ruimtes worden onbruikbaar, u kunt er zelfs geen spullen meer opbergen. Het risico dat er schimmel ontstaat, denk maar aan huiszwam, stijgt aanzienlijk.

Behandelingen van ondergrondse muren

Kiezen voor een behandeling binnen of buiten ?

Er zijn twee manieren om het probleem op te lossen. Ofwel door het aan te pakken aan de binnenzijde van het gebouw, ofwel via de buitenzijde.

De behandeling langs binnen bestaat uit het bestrijken van de muren met een speciale vochtwerende cementlaag, nadat de ondergrond zorgvuldig voorbereid werd. Dat noemen we ook wel eens “bekuiping”. Om te vermijden dat het vocht dat nog in de muur aanwezig is, zich verspreidt naar het gelijkvloers of naar tussenmuren (rechtstandig), moet u ook zorgen voor waterdichte barrières door vochtwerende harsen te injecteren.

Een andere oplossing is om een diepe sleuf te maken rondom het gebouw en er een verticale waterdichte bescherming (type coaltar + Platon®) en een drainage in aan te brengen. Dit is iets wat u door een algemeen aannemersbedrijf kunt laten uitvoeren. Die oplossing – als die praktisch haalbaar is – is veel moeilijker uit te voeren en veel duurder, maar ze biedt wel het voordeel dat ze de muur over de volledige breedte droog houdt.

Hoe een kelder waterdicht maken langs de binnenkant ?

Eerst moet de situatie correct worden geëvalueerd: meten van het vochtgehalte, van de potentiële hydrostatische druk, van het zoutgehalte (type salpeter). De te behandelen muren moeten ontdaan worden van alle oude pleisterlagen (afkappen) en van alle voorwerpen en bevestigingen die een volledige behandeling van het oppervlak zouden kunnen verhinderen.

De eerste fase van het proces is het uitvoeren van een antizoutbehandeling en het aanbrengen van bevestigingskalk. Daarna volgt het plaatsen van de cementlagen of een speciale coating. Het plaatsen van een wapeningsnet van glasvezel in het cement wordt vaak aanbevolen om de bekuiping te versterken en om minuscule scheurtjes te vermijden.

Wanneer kiest u best voor het draineren van de kelder ?

Als er water binnendringt in de kelder, dan bestaat de kans dat de waterafvoer geblokkeerd wordt door een vochtwerende cementlaag. Het water hoopt zich op in de muur en zorgt voor een aanzienlijke hydrostatische druk. Hierdoor vergroot de kans dat het zich een weg baant (barstjes, tussenmuur, onderkant muur …) en afvloeit naar een andere plek in het vertrek.

In dat geval gaat de voorkeur uit naar de drainageoplossing: we laten het water doordringen in de ruimte en vangen het op in een afvoergoot onderaan de muur. Vervolgens wordt het naar een pompput of indien mogelijk rechtstreeks naar de riolering geleid.

De afvloeiingen en de verweerde muren kunnen bekleed worden met een noppenmembraan (of celvormig membraan) dat vervolgens bedekt wordt met een cementlaag.

Onze diagnose, offerte en garanties voor de behandeling van salpeter

Hoe ontvang ik een diagnose en een offerte ?

Na aanvraag – per telefoon op het nummer 0800 900 05 of via het contactformulier – komt er een technisch adviseur bij u langs om een grondige analyse uit te voeren en een vrijblijvende offerte op te stellen.

Welke garantie bieden wij ?

U krijgt 10 jaar garantie op de doeltreffendheid van onze behandeling van kelders en muren tegen de grond.